Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Ik wil je vragen om onderstaande aandachtig te lezen.

Ik vertrouw op jou om zorgvuldig met het ‘aan de slag met Eugenie’ academie materiaal om te gaan en hier ook oprecht naar te handelen, zoals je ook wilt dat jouw klanten met jouw materiaal omgaan.

Je ‘aan de slag met Eugenie’ academie omgeving login is persoonsgebonden en deze mag niet gedeeld worden met derden.

Disclaimer

Alle informatie binnen deze academie omgeving is door Eugenie Boon Advies & Coaching met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierop verstrekte informatie aanvaardt Eugenie Boon Advies & Coaching geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook. Evenmin kan aan de inhoud van deze informatie geen rechten worden ontleend.

Alle informatie is bedoeld als inspiratiebron en naslagwerk. Je bent zelf verantwoordelijk voor keuzes die je maakt op grond van de informatie in de ‘aan de slag met Eugenie’ academie alsmede voor het gebruik van die informatie. Aan deze informatie in de academie kan je geen rechten ontlenen. De academie dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Affiliate disclaimer

In deze ‘aan de slag met Eugenie’ academie vind je zeker producten die ik je aanraadt waarvoor ik ook een affiliate commissie krijg als jij dat product via die link aanschaft.

Belangrijk om te weten is dat jij daardoor niet meer gaat betalen en ik beveel alleen producten aan die ik zelf gebruik, of heb gebruikt, of waarvan ik de meerwaarde kan bepalen voor jou. Mijn primaire doel is dat jij door deze producten sneller je gewenste resultaat bereikt.

Inkomsten disclaimer

Mijn resultaten en die van andere klanten zijn zeker niet de norm en deze ga ik je ook niet beloven. Je zult moeten bekijken hoe alle academie informatie werkt in jouw branche.

Er is niet een magische pil om snel rijk te worden. Het begint allemaal met hard werken, doorzetten en veel proberen om je gewenste resultaten te bereiken. Bijna nooit werkt iets direct vanaf het begin. In ieder geval zo is het altijd voor mij geweest.

Mijn resultaten zijn ook gebaseerd heel veel jaar ervaring en kei hard werken. Dankzij dat harde werken en continu doorzetten geeft mijn bedrijf mij nu veel vrijheid.

Copyrights

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van Eugenie Boon Advies & Coaching niets uit deze ‘aan de slag met Eugenie’ academie omgeving worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier.

Eugenie Boon Advies & Coaching is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de in artikel 17 lid 2 Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb. 351) bedoelde vergoeding te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden.

Daarnaast is je ‘aan de slag met Eugenie’ academie omgeving login persoonsgebonden en deze mag niet gedeeld worden met derden.

Indien bovenstaande wel plaatsvindt, zonder schriftelijke toestemming dan wordt je toegang permanent geblokkeerd tot alle ‘aan de slag met Eugenie’ academie producten, zonder financiĆ«le compensatie.